Friday, 19 October 2012

Tambah Nombor hingga 10

Bulatkan jawapan yang betul.

  1. 6  + 2=   A 7        B 9       C 8
    2.Antaranya berikut , yang manakah jumlahnya 8?
        A  3+ 3
        B  4+2
        C  3+5
   3. Cari jumlah 3 dan 6
       A  10     B  9     C  8

   4.  1+7  = 6 + P
        Nilai  P  ialah
        A  2     B  3     C  4

  5.  Antaranya berikut , yang manakah jumlahnya bukan 7 ?
       A  3 + 4       B  1 + 6     C  3+8

  6.  Ali ada 2 biji rambuatan.Bapa berikan 3 biji rambuatan lagi kepada Ali .
      Berapa biji rambutankah yang Ali ada sekarang?
      A  4 biji     B  6  biji     C  5  biji
 
  7.  Liza ada 6 keping setem. Abang berikan 3 keping setem lagi kepadanya.
      Berapa keping setemkah yang Liza ada sekarang ?
       A  9  keping     B 7  keping     C  6  keping

  8.  Encik Raju memelihara 4 ekor kambing dan 5 ekor lembu.
       Berapa ekor haiwankah yang Encik Raju peliharanya semuanya?
       A  8 ekor     B  5  ekor      C  9  ekor

No comments:

Post a Comment